Varstvo vozačev

Na šoli smo v letošnjem šolskem letu organizirali posebno varstvo vozačev. Po spremljavi števila otrok, smo ugotovili, da učenci ne obiskujejo te oblike varstva, saj imajo veliko drugih obveznosti ali jih pogosto pridete iskati starši.

Od ponedeljka naprej varstva vozačev v likovni učilnici ne bo. V kolikor učenci prej končajo s poukom, naj počakajo na avtobus v knjižnici, kjer imajo vse pogoje za kvalitetno delo domače naloge, izposoje knjig, dela na računalniku, za pomoč jim je tudi na voljo knjižničarka.

Ponovno vas pozivamo, da naj učenci, kolikor jim urnik dopušča, v čim večji meri izkoristijo šolski prevoz, ki jim ga občina nudi.